TS80 Matný lak

Modelářská barva ve spreji - matný lak

Velikost balení : 100ml

Použití : v modelářství a hobby

Upozornění : lak nestříkejte přes obtisky nebo samolepky

Při použití barev ve spreji Tamiya dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v přiloženém Bezpečnostním listu.


Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

159,00 Kč
Please select variants first