TS80 Matný lak

Modelářská barva ve spreji - matný lak

Velikost balení : 100ml

Použití : v modelářství a hobby

Upozornění : lak nestříkejte přes obtisky nebo samolepky

Při použití barev ve spreji Tamiya dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v přiloženém Bezpečnostním listu.


Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

159,00 Kč