Tamiya X-3 Royal modrá

Velikost balení 10ml.

Určení k barvení plastikových modelů nástřikem stříkací pistolí nebo štětcem.

Před použitím řádně rozmíchejte.

Pro dosažení nejlepších výsledků řeďte podle potřeby ředidlem TAMIYA pro akrylové barvy kat.č.

81030 - obsah 46mm

81040 - obsah 250ml

81520 - obsah 10ml

Podle potřeby můžete použít zpomalovač schnutí

Tamiya kat.č. 87114

Před nástřikem stříkací pistolí doporučujeme použít nástřik základovou barvou Tamiya

87026 Základový sprej Tamiya, šedý, obsah 100ml

87042 Základový sprej Tamiya , šedý, obsah 180ml

87044 Základový sprej Tamiya, jemný, bílý, obsah 180ml

87064 Základový sprej Tamiya , jemný, světle šedý, obsah 180ml

Při použití akrylových barev Tamiya dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v přiloženém Bezpečnostním listu.


Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

55,00 Kč