Tamiya 87038 Tamiya Extra-Thin Cement (40ml)

Vyprodáno

Lepidlo na plastikové modely - extra řídké.


Nebezpečí

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

99,00 Kč