Decal Adhesive Softener

skladem

Usazovací roztok na obtisky

obsah balení 10ml

Naneste na povrch modelu před umístěním obtisku, roztok zlepšuje přilnutí obtisku na povrch


Varování
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

89,00 Kč