USN TBF-1C "Battle of Leyte Gulf" 1/48

Novinka

Model Kit letadlo 12340 - USN TBF-1C "Battle of Leyte Gulf" (1:48)

690,00 Kč